НЕ НА ЕВРОТО!

За гражданско участие в управлението!

Въпроси в референдума

  1. Желаете ли да бъде запазен българският лев, а България да не влиза във валутния механизъм и да не приема еврото, докато средната работна заплата в страната не достигне средното равнище в Европейския съюз?
  2. Желаете ли българският народ да може да инициира национални референдуми по всички въпроси от компетентността на Народното събрание без ограничение?
  3. Желаете ли задължителен национален референдум да се инициира с минимум 50 000 подписа на граждани с избирателни права, събирани в продължение на не повече от 4 месеца?
  4. Желаете ли предложението за национален референдум да бъде приемано с обикновено мнозинство на гласувалите, независимо от това колко избиратели са участвали в референдума, така както резултатът от политическите избори се приема независимо от броя на гласувалите в тях?

Инициатори

Подписката е инициирана от инициативен комитет с членове: доц. Огнян Боюклиев, Росен Миленов, Детелин Кънчев,  Стоян Енчев,  Димитър Георгиев.  Доц. Григор Сарийски участва като експерт.
Регистрация на подписката:  https://www.parliament.bg/referendum/?page=reg

Това е национална кауза. Българският народ ще упражни правото си да инициира референдум и да реши директно. Нужно е участието на всеки един мислещ гражданин. Моля съберете подписи от ваши близки и приятели и ги изпратете на адрес:
Български пощи - гр. София, 1407, пощенска кутия 102 за Росен Пламенов Миленов
Спиди - София, Драгалевци, ул. „Ябълкова градина“ 2 кв. Драгалевци за Росен Пламенов Миленов
Еконт - София, Драгалевци, ул. „Папрат“ №18 кв. Драгалевци за Росен Пламенов Миленов

Дарителска сметка
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
Сметка: IBAN BG65STSA93000025912373 (може да превеждате всякаква валута - лева, евро, usd и др.)
Сдружение  “Прогресивно общество”
ВАЖНО! В основание на превода запишете "дарение"!


Със събраните пари ще се заплати за рекламиране на подписката и услуги по въвеждане на подписите в електронен вид. Това е изцяло гражданска инициатива, спонсорирана от всички нас, за цели в полза на обществото, а не в полза на партийни или корпоративни интереси.